Chinese actors who were born in 1951

Here are 6 famous actors from China were born in 1951:

Zhang Yimou

Zhang Yimou (November 14, 1951 Xi'an-) also known as Yimou Zhang, Yi-Mou Zhang, Zhāng Yìmóu, Lao MouZi, Zhang Yi Mou or zhangyimou is a Chinese film director, film producer, screenwriter, actor and cinematographer. His children are called Zhang Mo, Zhang Yi Nan, Zhang Yi Ding and Zhang Yi Jiao.

Marco Mak

Marco Mak (November 6, 1951 Hong Kong-) also known as 麥子善, Marco Mak Chi-Sin, Mak Che Shing, Mak Tse Sin, Mak Chi-Seen, Mak Chi Shin, Marco, Mak Sin Chi, Chi-Sin Mak, Mr. Marco, Mak Chi Sin, Mok Che Sin, Mak Tsi Chin, Marco Mak Chi Sin, Mack Mak, Chi Sin, Mak Chi-Sin, Ma Go, Che-Shien Mak or Ma Che Shien is a Chinese film director, film editor, actor, screenwriter, film producer and composer.

Kwok Fung

Kwok Fung (October 27, 1951 Hong Kong-) also known as Fung Kwok or Fung Kuo is a Chinese actor.

Chi-Wing Lau

Chi-Wing Lau (November 9, 1951 Guangxi-May 15, 2008 Hong Kong) also known as Chih-yung Liu was a Chinese actor.

Gang Xie

Gang Xie (January 1, 1951 Panyu District-) is a Chinese actor.

Xiaoyu Deng

Xiaoyu Deng (October 31, 1951 Hong Kong-) also known as Peter Dunn or Teng Hsiao-yu is a Chinese actor.

Related articles