Chinese actors who were born in 1967

Here are 15 famous actors from China were born in 1967:

Zhang Yang

Zhang Yang (March 28, 1967 Beijing-) also known as Zhāng Yáng, Cheung Yeung or Yang Zhang is a Chinese screenwriter, actor and film director.

Read more about Zhang Yang on Wikipedia »

Jia Hongsheng

Jia Hongsheng (March 19, 1967 Jiutai District-July 5, 2010 Beijing) also known as Hongshen Jia, Jia Hong-Shen, Ka Wang-Seng or Jia was a Chinese actor.

Read more about Jia Hongsheng on Wikipedia »

Jiang Wu

Jiang Wu (November 4, 1967 Tangshan-) also known as Jiang Cheng Wu, Wu Jiang or Jiang Xiaobing is a Chinese actor. He has one child, Jiang Si.

Read more about Jiang Wu on Wikipedia »

Hacken Lee

Hacken Lee (December 6, 1967 Hong Kong-) also known as 李克勤, HacKen Lee, Lee Hak Kan or Lee, Hacken is a Chinese presenter, singer and actor.

Read more about Hacken Lee on Wikipedia »

Jordan Chan

Jordan Chan (July 8, 1967 Huiyang District-) also known as 陳小春, Chen Xiao Chun, 陈小春, ³¯¤p¬K, Chan, Jordan, Siu Chun Chan, Chan Siu Chun, A. Jordan Chan, Mr. Jordan Chan, Xiaochun Chen, Jordan Chan Siu-chun or Siu-Chun Chan is a Chinese singer, actor and musician. He has one child, Jasper Chan.

Read more about Jordan Chan on Wikipedia »

Jan Lamb

Jan Lamb (January 28, 1967 Hong Kong-) a.k.a. LambDog, Jan Lamb Hoi-Fung, Hoi-Fung Lamb, Jan Lam Hoi-Fung, Lamb Hoi-Fung, Hoi Fung Lam, Lam Hoi-Fung, Jan Lam, 林海峰 or Jan Lamb Hoi Fong is a Chinese singer, disc jockey, comedian, actor, film director and presenter. He has two children, Lamb Ching and Lamb Wing.

Read more about Jan Lamb on Wikipedia »

Michael Tse

Michael Tse (July 15, 1967 Hong Kong-) a.k.a. Michael Tse Tin-Wah, Tse Tin-Wah, Tse Tin Wah, Tin-Wah Tse, Michael Tse Tin Wah, Master Michael Tse, Mr. Michael Tse, 謝天華, 谢天华, ze6 hing3 waa4, 谢兴华, Xiè Tiánhuá, Tse Hing Wah, 謝興華, ze6 tin1 waa4, Xiè Xīnghuá, Laughing Gor, Che Hing-Wa or Tse Hing-Wah is a Chinese actor, dancer and singer.

Read more about Michael Tse on Wikipedia »

Scud

Scud (March 20, 1967 Guangzhou-) also known as Wan-Cheung, Yunxiang, Danny Cheng Wan-Cheung, Scud Cheng or Wan Cheung Lau is a Chinese film director, actor, film producer and screenwriter.

Read more about Scud on Wikipedia »

Frankie Lam

Frankie Lam (December 19, 1967 Hong Kong-) is a Chinese actor.

Read more about Frankie Lam on Wikipedia »

Nick Cheung

Nick Cheung (December 2, 1967 Hong Kong-) also known as Cheung Ka Fei, Fung Fai Cheung, Ka Fai Cheung, Nick Cheung Ka Fai, Cheung Ka-Fai, Jiahui Zhang, Jēung Gā Fāi, Nick Cheung Ka-fai, Cheung Ka Fai, Nicky Cheung or Zhang Jia-Hui is a Chinese actor, film director, police officer and screenwriter. He has one child, Brittany Cheung.

Read more about Nick Cheung on Wikipedia »

Louis Yuen

Louis Yuen (May 23, 1967 Hong Kong-) is a Chinese presenter, actor and singer.

Read more about Louis Yuen on Wikipedia »

Wong Chi-yin

Wong Chi-yin (October 20, 1967 Hong Kong-) otherwise known as Ben Wong, Spicy Ginger, Ah Hoi, Huáng Zhìxián, 黄智贤, 黃智賢, Chi-yin Wong, Wong Chi Yin, Ben Wong Chi-Yin or Huang Zhi-Xian is a Chinese actor and presenter.

Read more about Wong Chi-yin on Wikipedia »

Ekin Cheng

Ekin Cheng (October 4, 1967 Hong Kong-) also known as 鄭伊健, 郑伊健, Cheng Yi Kin, Zheng Yi Jian, Dior Cheng, Noodle Cheng, Yee-Kin Cheng, Yi Kin Cheng, Yi-kin Cheng, Cheng Yee Kin, Dior Cheng Yee Kin, Ekin Cheng Yee Kin, Ekin Cheng Yi Kin, Mr. Cheng Yee Kin, Ekin Cheng Yee-Kin, Ekin Cheng Yi-kin or Cheng Yee-Kin is a Chinese singer and actor.

Read more about Ekin Cheng on Wikipedia »

Marco Ngai

Marco Ngai (October 20, 1967 Hsinchu-) also known as Chun-Kit Ngai is a Chinese actor.

Read more about Marco Ngai on Wikipedia »

Hou Yong

Hou Yong (February 23, 1967 Lianyungang-) a.k.a. Yong Hou or Hau Yung is a Chinese actor.

Read more about Hou Yong on Wikipedia »

Related articles