Chinese actors who were born in 1976

Here are 13 famous actors from China were born in 1976:

Lu Yi

Lu Yi (January 6, 1976 Shanghai-) also known as Yi Lu is a Chinese actor and singer.

Read more about Lu Yi on Wikipedia »

Chen Kun

Chen Kun (February 4, 1976 Chongqing-) otherwise known as Chen, Kun, Aloys Chen, Kun Chen, 陈坤, Chén Kūn, Can4 Kwan1 or 陳坤 is a Chinese actor and singer.

Read more about Chen Kun on Wikipedia »

Yu Bo

Yu Bo (July 22, 1976 Shenyang-) also known as Bo Yu, Yú Bō or Yu Bo is a Chinese actor.

Read more about Yu Bo on Wikipedia »

Ah-Niu

Ah-Niu (August 31, 1976 Penang-) a.k.a. Ah Niu, 陳慶祥, Tan Kheng Seong or 陈庆祥 is a Chinese singer, songwriter and actor.

Read more about Ah-Niu on Wikipedia »

Chet Lam

Chet Lam (April 11, 1976 Hong Kong-) also known as 林一峰, Yifeng Lin, Lam Yat-fung, Lín Yīfēng or Yat-fung Lam is a Chinese singer-songwriter, composer, lyricist and actor.

Read more about Chet Lam on Wikipedia »

Qi Yuwu

Qi Yuwu (November 28, 1976 Guangzhou-) a.k.a. Yu Wu Qi, Ah Wu, 戚玉武, Qī Yùwǔ, 715, Chik Yuk-Mo or Yuwu Qi is a Chinese actor.

Read more about Qi Yuwu on Wikipedia »

Mickey He

Mickey He (July 9, 1976 Xiantao-) also known as Hé Shèngmíng, Mickey He Shengming, Ho4 Sing4 Ming4, He Weiqi, 何晟銘, He Min, 何敏, 何味奇, Xiao Hai, Shenming He or Mickey He Shen-Ming is a Chinese actor and singer.

Read more about Mickey He on Wikipedia »

Joel Chan

Joel Chan (October 2, 1976 Macau-) also known as Joel Chan Shan-chung, Chan Shan-chung, Chén Shāncōng, Can4 Saan1 Chung or San-chung Chan is a Chinese actor and singer.

Read more about Joel Chan on Wikipedia »

Lam Chi-chung

Lam Chi-chung (August 16, 1976 Hong Kong-) also known as Lam Tze Chung, Ramu Chîchon, Tze Chung Lam, Lín Zǐcōng, lam4 zi2 cung1, Chi Chung Lam, Lam Tze-chung, Lam Chi Chung, Lam Tsz Chung, Lam Tsz-Chung or Lin Zicong is a Chinese actor, screenwriter and film director.

Read more about Lam Chi-chung on Wikipedia »

Ngo Ka-nin

Ngo Ka-nin (September 26, 1976 Hong Kong-) a.k.a. Kanin Ngo, Jianian Ao, Ga-Nin Ngo or Pierre Ngo is a Chinese presenter and actor.

Read more about Ngo Ka-nin on Wikipedia »

Wu Yue

Wu Yue (April 25, 1976 Zhangjiakou-) also known as Yue Wu is a Chinese actor.

Read more about Wu Yue on Wikipedia »

Wilfred Lau

Wilfred Lau (August 13, 1976 Hong Kong-) a.k.a. C-Hing, Ho-lung Lau, Wilfred Lau Ho-Lung or Lau Ho-Lung is a Chinese singer, actor and presenter.

Read more about Wilfred Lau on Wikipedia »

Li Zong-Han

Li Zong-Han (November 7, 1976 Wuhan-) also known as Calvin Li is a Chinese actor.

Read more about Li Zong-Han on Wikipedia »

Related articles