Chinese actresses who were born in 1987

Here are 11 famous actresses from China were born in 1987:

Liu Yifei

Liu Yifei (August 25, 1987 Wuhan-) a.k.a. An Feng, 劉亦菲, Crystal Liu, 刘亦菲, Liu Ximeizi, Líu Yìfēi or Yifei Liu is a Chinese actor, singer, dancer and model.

Read more about Liu Yifei on Wikipedia »

Shu Chang

Shu Chang (December 1, 1987 Baishan-) also known as Chang Shu, Changchang, Little Rabbit, Xiaoxiu, Chang, Chang'er or Sister Chang is a Chinese actor, singer and presenter.

Read more about Shu Chang on Wikipedia »

Sire Ma

Sire Ma (July 31, 1987 Chongqing-) also known as Ma Choi, Si Ma-Choi, Si1-maa5 Coi3, 馬賽, 司马赛, Sīmǎ Sài, Maa5 Coi3, Mǎ Sài, 马赛, 司馬賽 or Sima Sai is a Chinese actor.

Read more about Sire Ma on Wikipedia »

Victoria Song

Victoria Song (February 2, 1987 Qingdao-) a.k.a. Song Qian, Victoria, Sòng Qiàn or Sung3 Sin6 is a Chinese model, master of ceremonies, singer, dancer and actor.

Read more about Victoria Song on Wikipedia »

Zhu Xuan

Zhu Xuan (April 4, 1987 Beijing-) a.k.a. Xuan Zhu, Oceane Zhu, Océane Zhu Guang-Xuan, Zhū Xuán, Océane Zhu, 朱璇, Oceane Zhu Xuan or Chu Suen is a Chinese actor.

Read more about Zhu Xuan on Wikipedia »

Wang Feifei

Wang Feifei (April 27, 1987 Haikou-) otherwise known as Fei, 페이 or Wang Fei Fei is a Chinese actor, singer and dancer.

Read more about Wang Feifei on Wikipedia »

Liu Shishi

Liu Shishi (March 10, 1987 Beijing-) a.k.a. Cecilia Liu is a Chinese actor and ballet dancer.

Read more about Liu Shishi on Wikipedia »

Zhao Yihuan

Zhao Yihuan (October 29, 1987 Jilin City-) also known as Chiu Yik-Fun is a Chinese actor and model.

Read more about Zhao Yihuan on Wikipedia »

Elanne Kong

Elanne Kong (September 30, 1987 Xiamen-) otherwise known as Elanne Kwong, Elanne Kwong Yeuk-Lam, Elanne Ling, Jiāng Ruòlín, Gong1 Joek6 Lam4, Ling Kwong or Yeuk-lam Kwong is a Chinese actor, singer and model.

Read more about Elanne Kong on Wikipedia »

Zanilia Zhao Li Ying

Zanilia Zhao Li Ying (October 16, 1987 Langfang-) also known as Zanilia, Zhao Li Ying or Zanilia Zhao is a Chinese actor.

Read more about Zanilia Zhao Li Ying on Wikipedia »

Lu Chen

Lu Chen (September 20, 1987 Harbin-) also known as Chen Lu or Piao Ye is a Chinese actor.

Read more about Lu Chen on Wikipedia »

Related articles