Greek actors died because of Natural causes

Here are 2 famous actors from Greece died in Natural causes:

Elia Kazan

Elia Kazan (September 7, 1909 Constantinople-September 28, 2003 Manhattan) also known as Elias Kazanjoglou, Elia 'Gadget' Kazan, Gadg, The Actor's Director, Gadget, Elia Kazanjoglous, Ἠλίας Καζαντζόγλου, Elias Kazantzoglou or Elias Kazancioglu was a Greek film director, screenwriter, film producer, actor, theatre director and novelist. He had six children, Nicholas Kazan, Katharine Kazan, Chris Kazan, Judy Kazan, Leo Kazan and Marco Kazan.

Read more about Elia Kazan on Wikipedia »

Alexis Damianos

Alexis Damianos (January 21, 1921 Athens-May 4, 2006 Athens) was a Greek screenwriter, film producer, actor and film director.

Read more about Alexis Damianos on Wikipedia »

Related articles