Chinese actresses who were born in 1990

Here are 7 famous actresses from China were born in 1990:

Emily Wong

Emily Wong (May 10, 1990 Hangzhou-) is a Chinese singer and actor.

Kim Chiu

Kim Chiu (April 19, 1990 Tacloban-) also known as Kimberly Sue Yap Chiu, Kim, Kimmy or Kim Chui is a Chinese actor, presenter, singer and model.

Mi Gong

Mi Gong (September 4, 1990 Nanjing-) is a Chinese actor.

Meihuizi Zeng

Meihuizi Zeng (October 3, 1990 Guiyang-) is a Chinese actor.

Li Meng

Li Meng (October 11, 1990 Changsha-) also known as Suzy Meng Li, Mang Li, Man Lee, Meng4 Li4, Maang Lee, Mung Lei Taan, Monita Lopez, Vivien, Vivien Li Meng, Vivien Li, Meng Li, Li Meng or Sucy Mang is a Chinese actor.

Lisi Danni

Lisi Danni (April 26, 1990 Sichuan-) is a Chinese actor and singer.

Qin Li

Qin Li (September 27, 1990 Kunshan-) a.k.a. Li Qin or Sweet Li is a Chinese actor and singer.

Related articles